bina ısı yalıtımı Hakkında Bilgiler

Mantolama Nedir?

mantolama

Yapıların dış mekanla arasındaki ısı transferini asgariye indirmek için, soğutma ve ısıtma enerji tüketimlerini azaltma amaçlı yapılan işlemlere ısı yalıtımı denmektedir. Isı yalıtımı; sadece kışın içeride ki sıcak havanın dışarı kaçmaması için yapılmaz. Aynı zamanda, yaz ayalarında da içeride ki soğuk havanın dışarı çıkmasına engel olur ve iç kısımlarının ısı kazancını azaltır. Isı yalıtımı dediğimiz sistem günümüzde en yaygın ısı yalıtım sistemidir. Isı yalıtımı iyi olan bir yapıda ısıtma ve soğutma için kullanılan enerjinin daha az kullanılması ve ısıtma ve soğutma sistemlerinizden kaynaklanan giderlerin daha ekonomik rakamlara indirilmesinde yarar. Ayni zamanda bir diğer yönden de bakarsak daha az yakıt kullanılması hava kirliliğini önler. Yapıların cephelerinde ısı ve nem iletimi azalacağından yapıların ömrü uzar. Mantolama Nedir? Mantolama adı verilen Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri uzun yıllar öncesinden Avrupa ülkelerinde standartlarla çerçevelenmiş ve enerji tasarrufu amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemize maalesef gecikmeli gelen bu tasarruf sistemi sebebi ile enerji satan bir ülke iken dışarıdan enerji alan bir ülke konumuna gelmiş bulunmaktayız. Yerküre üzerindeki kaynakların hızla tüketildiği düşünüldüğünde tasarruf tedbirlerimizi almak için daha fazla gecikmememiz gerekliliği açıkça görülmektedir. Yapılarımızda ısınma ve serinleme amaçlı kullandığımız kombi, kalorifer, klima ve benzeri cihazların sarf ettikleri enerji, ısı yalıtımı tatbikatları ile %50 azaltılabilmektedir. Eğer yapılarımızın temel ve çatılarında

Bina Mantolama

Yeni Binalarda Mantolama Yeni yapılan binalarda imalat evresinde gerekli detaylar önceden düşünülüp uygulandığı sürece mantolama uygulamaları eski binalara göre daha kolay yapılabilir, dikkat edilmesi gereken hususlar: Yağmur suyu gider borularının kanalları açılırken mantolama payının bırakılmasına dikkat edilmelidir/li> Çatı parapetleri ve gizli derelerinin yüksek kaliteli ısı yalıtım malzemeleriyle izole edilmelidir./li> Pencere denizliklerinde mantolama payının ve düşünülüyorsa dekoratif söve kalınlıklarında dikkate alınması Uygulama yapılırken karşılaşılması muhtemel birçok problemi ortadan kaldıracaktır. Yeni binalarda mantolama altına kaba sıva yapılması mecburi olmasada mantolama uygulamasının problemsız yapılabilmesi için fayda sağlanacaktır. Oturulan Binalarda Mantolama Oturulan binaların mantolanması, yukarıda maddeler halinde yazdığımız önlemler alınmadığında, yeni yapılan binalara göre daha zordur.Oluşan sorunlar ve çözümler aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır. Pencere Denizlik Altları Sorun : Isı yalıtım levhalarının kaplanmasıyla genellikle pencerelerin mermer denizlik damlalıkları kapanmaktadır ve önlem alınmaz ise yağmur/kar suları pencere merkezlerinden cepheye akar ve bina yüzeyinde lekelere sebep olur. Çözüm : Mantolama sonrası denizlik altlarını plastik veya alüminyum damlalık profili konulmalıdır. Çatı parapetleri Sorun : Oturulan binaların genelinde maalsef çatı parapetlerinin izolasyonu gerektiği gibi yapılmamıştır. Çözüm : Açık dere uygulaması yapılmış ise derelerin tamamı değiştirilir, eğer gizli dere uygulaması yapılmışsa gizli dereler hem ısı hemde su yalıtımını sağlayacak şekilde izolasyon yapılır, cephe devam ediyorsa mantolama,cephe devam etmiyorsa fileli sıva uygulaması